Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec V

Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec III (terenski upravljavec projekta 2)
4. Javni poziv za oddajo vlog za podelitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke
Razpis za 10. Fotografski natečaj v Krajinskem parku Goričko
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec V
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - vzdrževalec II: rok 14. maj 2018
NAJ travnik Goričko 2018, javni poziv za prijavo in izbor
NAJ ograček na Goričkon 2018 z brajdo
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni nadzornik III
Javno naročilo "Cenitev kmetijskih zemljišč na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina"
Objava prostega delovnega mesta za določen čas s krajšim delovnim časom - čistilka M/Ž
Javno naročilo "Popisi za pogodbeno ali skrbniško varstvo populacij in spremljanje učinkovitosti ukrepov za travniškega postavneža na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina"
Javno naročilo "Košnja in obnova travnikov na območju Natura 2000 Goričko v sklopu projekta Gorička krajina"
Javno naročilo "Popisi za pogodbeno ali skrbniško varstvo ključnih populacij in popisi izhodiščnega stanja ter spremljanje učinkovitosti ukrepov za temnega in strašničinega mravljiščarja"
Javno naročilo "Košnja in obnova travnikov na območju Natura 2000 Goričko" v sklopu projekta Gorička krajina"
Naj sadovnjak Goričko 2018, javni poziv za prijavo in izbor
Naravovarstveni sodelavec III - M/Ž
Naravovarstveni sodelavec V - M/Ž
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec V - M/Ž)
6. Kviz o naravi in človeku
5. Mednarodni natečaj v ustvarjanju
Raziskovanje naravnih parkov Slovenije


RAZPIS je zaključen

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih
Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za določen čas)

NARAVOVARSTVENI SODELAVEC V- M/Ž

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Srednja izobrazba naravoslovne, agronomske ali ustrezne družboslovne smeri , V TR,
 • 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda,
 • vozniški izpit kategorije B.

Dodatna potrebna in zaželena znanja za zasedbo delovnega mesta:

 • Vozniški izpit kategorije F in G ter izkušnje z delom s traktorjem in traktorskimi priključki,
 • izpit za varno delo z motorno žago ter izkušnje z delom  z motorno žago,
 • poznavanje informacijskega sistema Windows in delo z urejevalniki besedil,
 • komunikacijske sposobnosti.

Delovno področje in naloge:

 • Zbiranje urejanje in priprava podatkov za oblikovanje strokovnih gradiv,
 • pomočpripripravipredpisov in drugihgradiv,
 • operativne naloge z delovnega področja,
 • sodelovanjepripripravimanjzahtevnihgradiv s predlogiukrepov,
 • vodenje in nadzordelovnegaprocesaohranjanjatravniškihhabitatnihtipov in vidokodebelnihsadovnjakov,
 • opravljanjeobčasnihprevozov, nabava in vodenjeevidenc,
 • druga dela po navodilu nadrejene osebe.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokumentov in na podlagi razgovora. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas od predvidoma 15.5.2018 do 14.11.2018, s polnim delovnim časom (osem ur /dan).

Prijava mora vsebovati:

-          pisno vlogo z življenjepisom, euro-pass
-          dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
-          kopija vozniškega dovoljenja,
-          druga dokazila.

Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili do vključno srede 26. aprila na naslov:
Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad ali po e-pošti na lidija.bernjak@goricko.info

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od objave prostega delovnega mesta.

Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)

Stanislava Dešnik, direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |