Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Javno naročilo "Košnja in obnova travnikov na območju Natura 2000 Goričko v sklopu projekta Gorička krajina"

Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec III (terenski upravljavec projekta 2)
4. Javni poziv za oddajo vlog za podelitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke
Razpis za 10. Fotografski natečaj v Krajinskem parku Goričko
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec V
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - vzdrževalec II: rok 14. maj 2018
NAJ travnik Goričko 2018, javni poziv za prijavo in izbor
NAJ ograček na Goričkon 2018 z brajdo
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni nadzornik III
Javno naročilo "Cenitev kmetijskih zemljišč na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina"
Objava prostega delovnega mesta za določen čas s krajšim delovnim časom - čistilka M/Ž
Javno naročilo "Popisi za pogodbeno ali skrbniško varstvo populacij in spremljanje učinkovitosti ukrepov za travniškega postavneža na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina"
Javno naročilo "Košnja in obnova travnikov na območju Natura 2000 Goričko v sklopu projekta Gorička krajina"
Javno naročilo "Popisi za pogodbeno ali skrbniško varstvo ključnih populacij in popisi izhodiščnega stanja ter spremljanje učinkovitosti ukrepov za temnega in strašničinega mravljiščarja"
Javno naročilo "Košnja in obnova travnikov na območju Natura 2000 Goričko" v sklopu projekta Gorička krajina"
Naj sadovnjak Goričko 2018, javni poziv za prijavo in izbor
Naravovarstveni sodelavec III - M/Ž
Naravovarstveni sodelavec V - M/Ž
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec V - M/Ž)
6. Kviz o naravi in človeku
5. Mednarodni natečaj v ustvarjanju
Raziskovanje naravnih parkov Slovenije

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka OP 1/2018-LG, z dnem 22. 6. 2018 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: Košnja in obnova travnikov na območju Natura 200 Goričko v sklopu projekta Gorička krajina. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil pod oznako JN004252/2018-B01 na sledeči povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=259749.

Objavljeno je tudi v Dodatku k Uradnemu listu Evropske Unije, kjer ga najdete pod oznako 273799-2018 ali na sledeči povezavi: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:273799-2018:TEXT:SL:HTML.

 

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko preko portala e-JN na sledeči povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml?q=1.

 

Vljudno vabljeni k oddaji ponudb!

PONOVITEV ODPRTEGA POSTOPKA Z OZNAKO OP 2 /2018- GD JE OBJAVLJENO IN DOSTOPNO NA POVEZAVI

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |