Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec V - M/Ž)

Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec III (terenski upravljavec projekta 2)
4. Javni poziv za oddajo vlog za podelitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke
Razpis za 10. Fotografski natečaj v Krajinskem parku Goričko
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec V
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - vzdrževalec II: rok 14. maj 2018
NAJ travnik Goričko 2018, javni poziv za prijavo in izbor
NAJ ograček na Goričkon 2018 z brajdo
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni nadzornik III
Javno naročilo "Cenitev kmetijskih zemljišč na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina"
Objava prostega delovnega mesta za določen čas s krajšim delovnim časom - čistilka M/Ž
Javno naročilo "Popisi za pogodbeno ali skrbniško varstvo populacij in spremljanje učinkovitosti ukrepov za travniškega postavneža na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina"
Javno naročilo "Košnja in obnova travnikov na območju Natura 2000 Goričko v sklopu projekta Gorička krajina"
Javno naročilo "Popisi za pogodbeno ali skrbniško varstvo ključnih populacij in popisi izhodiščnega stanja ter spremljanje učinkovitosti ukrepov za temnega in strašničinega mravljiščarja"
Javno naročilo "Košnja in obnova travnikov na območju Natura 2000 Goričko" v sklopu projekta Gorička krajina"
Naj sadovnjak Goričko 2018, javni poziv za prijavo in izbor
Naravovarstveni sodelavec III - M/Ž
Naravovarstveni sodelavec V - M/Ž
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec V - M/Ž)
6. Kviz o naravi in človeku
5. Mednarodni natečaj v ustvarjanju
Raziskovanje naravnih parkov Slovenije

 


Grad, 4. oktober 2018

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za določen čas)

 

NARAVOVARSTVENI SODELAVEC V - M/Ž

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Srednja izobrazba naravoslovne, agronomske ali ustrezne družboslovne smeri , V TR,
 • 6 mesecev delovnih izkušenj,

Dodatna potrebna in zaželena znanja za zasedbo delovnega mesta:

 • Poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda,
 • vozniški izpit kategorije B,
 • izkušnje pri rokovanju z motorno žago in motornimi kosilnicami,
 • poznavanje informacijskega sistema Windows in delo z urejevalniki besedil,
 • komunikacijske sposobnosti.

Delovno področje in naloge:

 • Zbiranje urejanje in priprava podatkov za oblikovanje strokovnih gradiv,
 • pomoč pri pripravi predpisov in drugih gradiv,
 • operativne naloge z delovnega področja,
 • sodelovanje pri pripravi manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
 • vodenje in nadzor delovnega procesa ohranjanja travniških habitatnih tipov in vidokodebelnih sadovnjakov,
 • opravljanje občasnih prevozov, nabava in vodenje evidenc,
 • pomoč pri hišniških opravilih,
 • druga dela po navodilu nadrejene osebe.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokumentov in na podlagi razgovora. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas do 30.12.2018, s polnim delovnim časom (osem ur /dan).

Prijava mora vsebovati:

-          pisno vlogo z življenjepisom, euro-pass
-          dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
-          kopija vozniškega dovoljenja,
-          druga dokazila.

Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili do vključno torka 9.10.2018 na naslov: 
Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od objave prostega delovnega mesta.

Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)

Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko:
Stanislava Dešnik

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |