Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

5. Mednarodni natečaj v ustvarjanju

Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec III (terenski upravljavec projekta 2)
4. Javni poziv za oddajo vlog za podelitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke
Razpis za 10. Fotografski natečaj v Krajinskem parku Goričko
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec V
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - vzdrževalec II: rok 14. maj 2018
NAJ travnik Goričko 2018, javni poziv za prijavo in izbor
NAJ ograček na Goričkon 2018 z brajdo
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni nadzornik III
Javno naročilo "Cenitev kmetijskih zemljišč na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina"
Objava prostega delovnega mesta za določen čas s krajšim delovnim časom - čistilka M/Ž
Javno naročilo "Popisi za pogodbeno ali skrbniško varstvo populacij in spremljanje učinkovitosti ukrepov za travniškega postavneža na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina"
Javno naročilo "Košnja in obnova travnikov na območju Natura 2000 Goričko v sklopu projekta Gorička krajina"
Javno naročilo "Popisi za pogodbeno ali skrbniško varstvo ključnih populacij in popisi izhodiščnega stanja ter spremljanje učinkovitosti ukrepov za temnega in strašničinega mravljiščarja"
Javno naročilo "Košnja in obnova travnikov na območju Natura 2000 Goričko" v sklopu projekta Gorička krajina"
Naj sadovnjak Goričko 2018, javni poziv za prijavo in izbor
Naravovarstveni sodelavec III - M/Ž
Naravovarstveni sodelavec V - M/Ž
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec V - M/Ž)
6. Kviz o naravi in človeku
5. Mednarodni natečaj v ustvarjanju
Raziskovanje naravnih parkov Slovenije

V Javnem zavodu Krajinski park Goričko v sodelovanju z NP Raab in NP Őrség razpisujemo
5. Mednarodni natečaj v ustvarjanju v šolskem letu 2018/19 
-
Kakšne barve je svet
-
Natečaj razpisujemo v okviru sodelovanja uprav zavarovanih območij KP Goričko, NP Raab in NP Őrség. Namenjen je krepitvi sodelovanja osnovnih šol na območju trideželnega parka.
Vse nastale izdelke iz treh držav bomo združili in predstavili v elektronski knjigi, ki bo širši javnosti dostopna na spletnih straneh KP Goričko, NP Raab in NP Őrség.
-
Avtorje treh najbolje ocenjenih likovnih del iz vsake države bomo povabili na druženje v NP Raab (Avstrija) v parkovni šoli Josef Reichl v kraju St. Martin an der Raab.     
-          
1. Tema
V tem šolskem letu učence in mentorje vabimo k umetniškemu ustvarjanju na temo ˝Kakšne barve je svet˝. Pri tem želimo opozoriti na tematiko 100-letnega sosedskega čezmejnega sodelovanja (1919-2019). Nekaj iztočnic:
Kako doživljamo sosede (sosednje države)?
Kakšen občutek je prijateljstvo?
Barvitost in pestrost sveta.
-
Pri iskanju navdiha za ustvarjanje predlagamo branje knjižice Kakšne barve je svet, avtorice Dese Muck (Mohorjeva založba, 2002). Sodelujoče šole bodo prejele izvod knjige.
Kratka vsebina knjige: Zgodba pripoveduje o dveh malih krtih in njunem potovanju na površje. Uspešno sta prestala nevarnosti in spoznala prijatelje. Srečala sta se tudi z manj prijetnimi stvarmi, kot je strah pred drugačnostjo, priseljevanjem, posmehovanjem in predsodki. Krta sta spoznala, da vsaka žival vidi svet v drugačnih barvah in da pravo barvo sveta vidimo, če pogledamo skozi oči vseh. 
Ustvarjanja se lahko lotite na različne načine. Izberete lahko različne tehnike ustvarjanja, kot so risanje, slikanje, modeliranje…
-
2. Kdo lahko sodeluje?
Učenci 2.–6. razreda OŠ v skupinah po 4 učence (+/-1 učenec, glede na število učencev v razredu) z mentorjem/mentorico. Za prijavo izpolnite priloženo prijavnico in jo posredujte na elektronski naslov natasa.morsic@goricko.info (Priloga 1  - PRIJAVNICA) 
-
3 . Kaj izdelujemo?
Risbe, slike, modele, skulpture, ….
Tehniko izberete sami.
Največja velikost risbe je format (DIN A3 ali 29,7 cm x 42,0 cm).
Največja velikost izdelkov je 30×30 cm.
-
4. Kako dokumentiramo?
Risbe in slike oddajte v originalu. Risbo označite z imenom ekipe iz prijavnice, npr. OŠ Grad – USTVARJALCI
Tridimenzionalne izdelke fotografirajte (1 fotografija končnega izdelka, velikost najmanj 1024×768 dpi) in pošljite na naslov natasa.morsic@goricko.info. Pripišite ime ekipe iz prijavnice.
-
Prijavnice (v prilogi) oddajte do 26. oktobra 2018.
-
Izdelke oz. fotografije izdelkov oddajte do 29. marca 2019.
-
Izdelke oddate na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko ali jih pošljete na naslov JZ Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.
-
Mednarodna žirija (iz vsakega parka 1 član) bo izbrala 3 najboljše izdelke iz vsake države. Avtorje najbolje ocenjenih izdelkov bomo skupaj z mentorji povabili na druženje z vrstniki v NP Raab.
-
Vabljeni k odkrivanju barv sveta!

 

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |