Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Raziskovanje naravnih parkov Slovenije

Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec III (terenski upravljavec projekta 2)
4. Javni poziv za oddajo vlog za podelitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke
Razpis za 10. Fotografski natečaj v Krajinskem parku Goričko
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec V
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - vzdrževalec II: rok 14. maj 2018
NAJ travnik Goričko 2018, javni poziv za prijavo in izbor
NAJ ograček na Goričkon 2018 z brajdo
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni nadzornik III
Javno naročilo "Cenitev kmetijskih zemljišč na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina"
Objava prostega delovnega mesta za določen čas s krajšim delovnim časom - čistilka M/Ž
Javno naročilo "Popisi za pogodbeno ali skrbniško varstvo populacij in spremljanje učinkovitosti ukrepov za travniškega postavneža na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina"
Javno naročilo "Košnja in obnova travnikov na območju Natura 2000 Goričko v sklopu projekta Gorička krajina"
Javno naročilo "Popisi za pogodbeno ali skrbniško varstvo ključnih populacij in popisi izhodiščnega stanja ter spremljanje učinkovitosti ukrepov za temnega in strašničinega mravljiščarja"
Javno naročilo "Košnja in obnova travnikov na območju Natura 2000 Goričko" v sklopu projekta Gorička krajina"
Naj sadovnjak Goričko 2018, javni poziv za prijavo in izbor
Naravovarstveni sodelavec III - M/Ž
Naravovarstveni sodelavec V - M/Ž
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec V - M/Ž)
6. Kviz o naravi in človeku
5. Mednarodni natečaj v ustvarjanju
Raziskovanje naravnih parkov Slovenije

Spoštovani.

Tudi v šolskem letu 2018/19 v naravnih parkih Slovenije za učence osnovnih šol pripravljamo zanimivo in poučno spoznavanje štirinajstih zavarovanih območij narave. Dejavnost je namenjena učencem 5. in 6. razredov, mentorji pa lahko po lastni presoji ponudijo aktivnost tudi mlajšim ali starejšim šolarjem. Aktivnost bo potekala od oktobra 2018 do aprila 2019 na spletni strani www.naravniparkislovenije.si v rubriki šolarji.  

Letošnje naloge bodo tematsko obarvane, saj bomo skoznje spoznavali vodni krog parkov.

PRIJAVA

K sodelovanju se lahko prijavijo učenci v ekipah (3-5 učencev) z mentorjem. Za sodelovanje potrebujete računalnik in dostop do interneta. Mentorji se prijavite koordinatorju aktivnosti v naravnem parku na naslov natasa.morsic@goricko.info. V elektronsko sporočilo zapišete:

ime in naslov šole, ime in priimek mentorja ter elektronski naslov.

Prijavite se lahko do 14. oktobra.

Po prijavi boste mentorji prejeli geslo za vstopanje v rubriko šolarji na spletni strani, kjer boste prijavili ekipe. En mentor lahko prijavi več ekip. Ekipam boste dodelili uporabniško ime in geslo, s katerima bodo prevzemale naloge in oddajale odgovore. Zbrane informacije o sodelujočih učencih bodo uporabljene izključno za izvedbo aktivnosti in bodo dostopne le administratorjem.

Vabljeni k sodelovanju. 

 

 

 

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |